Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Vítejte na našich stránkách

   Jsme připraveni pomoci Vám při rozvoji, rozšíření vědomostí a získání osvědčení o absolvování rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů.

   Celoživotní vzdělávání, kam patří mimo jiné také rekvalifikace, se stalo v dnešní době velkou výhodou. Mnohdy přímo nezbytností, jak si udržet pracovní místo, životní úroveň a především, jak získat další profesní uplatnění.

   Doba se rychle mění, stejně jako požadavky na trhu práce. Nezůstávejte pozadu. Rekvalifikujte se !

 

Nabízíme:

 • akreditované, rekvalifikační kurzy MPSV a MŠMT, které vycházejí z potřeb trhu práce
 • možnost složení profesních zkoušek z nové profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení školní docházky"
 • krátkodobé vzdělávací kurzy s akreditací MPSV pro všechny zájemce a pracovníky v sociálních službách v rámci povinného vzdělávání

 

Zaměřujeme se na tyto kurzy a zkoušky:

 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • Vzdělávací kurz Úvod do problematiky nevhodného chování a jednání se seniory a handicapovanými, syndrom EAN
 • Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení školní docházky
 • Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině
 • Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině

    

   Uchazeči mají možnost úhrady kurzu Úřadem práce ČR par. 109 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

   Žadatel o rekvalifikaci si může vybrat rekvalifikační kurz (vzdělavatele) z různých nabídek a zabezpečit si jej sám.

   Žádosti se podávájí na Referátě zaměstnanosti a poradenství Úřadu práce ČR, oddělení rekvalifikací. My vám následně potvrdíme formulář C " Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu", který následně odevzdáte zpět.

Kurzy jsou vhodné pro zájemce, kteří:

 • obtížně hledají pracovní uplatnění
 • jsou dlouhodobě nezaměstnaní
 • se zajímají o změnu profese
 • si chtějí zvýšit kvalifikaci absolvováním rekvalifikačního nebo jiného kurzu v rámci dalšího vzdělávání
 • si chtějí rozšířit své dosavadní vzdělání
 • budou pracovat samostatně na živnostenský list (viz. § 117 Zákona)

 

Výhody kurzů:

 • kvalifikování lektoři z dlouhodobou praxí
 • dostupné ceny kurzů pro všechny, možnost splátek
 • řízená praxe pod dohledem odboníků v sociálních a školských zařízeních

 

Formy výuky:

 • odpolední teoretické vyučování
 • kombinovaná forma
 • praxe převážně v dopoledních hodinách, nebo dle dohody

 

    

   Připravujeme pro Vás velice kvalitní a aktuální akreditované kurzy. Přípravě projektů věnujeme vždy maximální pozornost, stejně jako sestavení vysoce profesionálního lektorského týmu. Spolu s Vámi se budeme snažit vytvářet v kurzech přátelskou a vstřícnou atmosféru.

Rekvalifikační kurzy s akreditací:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách FM

19.02.2024 - 25.04.2024

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Třinec

březen 2023

 

Vzdělávací kurzy s akreditací:

Úvod do problematiky nevhodného chování a jednání se seniory a handicapovanými, syndrom EAN

2023

 

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

březen, květen 2023

 

Chůva pro děti v dětské skupině

22.02.2024

 

Rozdílová zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti v dětské skupině

02.02.2023, 02.03.2023, 06.04.2023

 

Podporujeme BanglaKids

Pošlete Bangladéšské dítě do školy

www.youtube.com/watch?v=ARbS_K0dLA4

Z našich projektů

13052010615.jpg