Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Vážení klienti,

od 13.9. do 27.9.2018 je PaedDr. Anna Jakobová na dovolené, v tomto termínu se svými

dotazy kontaktujte PhDr. Pavlu Hankeovou tel.: +420 604 192 117 .

Děkujeme za pochopení

Vítejte na našich stránkách

   Jsme připraveni pomoci Vám při rozvoji, rozšíření vědomostí a získání osvědčení o absolvování rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů.

   Celoživotní vzdělávání, kam patří mimo jiné také rekvalifikace, se stalo v dnešní době velkou výhodou. Mnohdy přímo nezbytností, jak si udržet pracovní místo, životní úroveň a především, jak získat další profesní uplatnění.

   Doba se rychle mění, stejně jako požadavky na trhu práce. Nezůstávejte pozadu. Rekvalifikujte se !

 

Nabízíme:

 

Zaměřujeme se na tyto rekvalifikační kurzy:

 • Pracovník v sociálních službách - MPSV č. A2017/0508-PK
 • Chůva pro děti do zahájení školní docházky - MŠMT č. 28929/2015-1/699

    

   Uchazeči mají možnost úhrady kurzu Úřadem práce ČR par. 109 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

   Žadatel o rekvalifikaci si může vybrat rekvalifikační kurz (vzdělavatele) z různých nabídek a zabezpečit si jej sám.

   Žádosti se podávájí na Referátě zaměstnanosti a poradenství Úřadu práce ČR, oddělení rekvalifikací. My vám následně potvrdíme formulář C " Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu", který následně odevzdáte zpět.

Kurzy jsou vhodné pro zájemce, kteří:

 • obtížně hledají pracovní uplatnění
 • jsou dlouhodobě nezaměstnaní
 • se zajímají o změnu profese
 • si chtějí zvýšit kvalifikaci absolvováním rekvalifikačního nebo jiného kurzu v rámci dalšího vzdělávání
 • si chtějí rozšířit své dosavadní vzdělání
 • budou pracovat samostatně na živnostenský list (viz. § 117 Zákona)

 

Výhody kurzů:

 • kvalifikování lektoři z dlouhodobou praxí
 • dostupné ceny kurzů pro všechny, možnost splátek
 • řízená praxe pod dohledem odboníků v sociálních a školských zařízeních

 

Formy výuky:

 • odpolední teoretické vyučování
 • kombinovaná forma
 • praxe převážně v dopoledních hodinách, nebo dle dohody

 

    

   Připravujeme pro Vás velice kvalitní a aktuální akreditované kurzy. Přípravě projektů věnujeme vždy maximální pozornost, stejně jako sestavení vysoce profesionálního lektorského týmu. Spolu s Vámi se budeme snažit vytvářet v kurzech přátelskou a vstřícnou atmosféru.

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV:

Pracovník v sociálních službách

8.10.2018 - 26.11.2018 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

8.10.2018 - 29.11.2018 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

14.6., 21.6., 26.6. a 27.6.2018 , dle NSK-69-017-M

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace v rozsahu 24 hodin

únor až duben 2017

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II v rozsahu 16 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do etiky práce v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

únor až duben 2017

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence (Rozvoj empatie, porozumění a sociální odpovědnosti) v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí (hněv, strach, stres) a psychická odolnost v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

únor až duben 2017 , č. 2016/1072-PC/PP

Muzikoterapie

únor až duben 2017