Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV:

          19.2.2018 - 24.4.2018 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

 

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

          12.2.2018 - 4.4.2018 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

 

Zkouška z profesní kvalifikace:

          31.8., 23.11., 28.11., 5.12. a 7.12.2017 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

 • Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace v rozsahu 24 hodin

          únor až duben 2017 , č. 2014/0011-PC/PP

 • Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II v rozsahu 16 hodin

          únor až duben 2017 , č. 2014/0384-PC/PP

 • Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

          únor až duben 2017 , č. 2015/0030-PC/SP

 • Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

          únor až duben 2017 , č. 2015/0834-PC/SP/PP

 • Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

          únor až duben 2017 , č. 2015/0031-PC/SP/PP

 • Úvod do etiky práce v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

          únor až duben 2017 , č. 2014/0021-PC/SP/VP/PP

 • Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

          únor až duben 2017 , č. 2012/1563-PC/SP/PP

 • Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

          únor až duben 2017 , č. 2014/0010-PC/PP

 • Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

          únor až duben 2017 , č. 2014/0360-PC/PP

 • Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence (Rozvoj empatie, porozumění a sociální odpovědnosti) v rozsahu 8 hodin

          únor až duben 2017 , č. 2013/0327-PC/SP/PP

 • Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí (hněv, strach, stres) a psychická odolnost v rozsahu 8 hodin

          únor až duben 2017 , č. 2013/0326-PC/SP/PP

 • Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

          únor až duben 2017 , č. 2013/0325-PC

 • Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

          únor až duben 2017 , č. 2016/1072-PC/PP

 • Muzikoterapie v rozsahu 6 hodin

          únor až duben 2017 , neakreditovaný kurz

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV:

Pracovník v sociálních službách

19.2.2018 - 24.4.2018 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

12.2.2018 - 4.4.2018 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

31.8., 23.11., 28.11., 5.12. a 7.12.2017 , dle NSK-69-017-M

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace v rozsahu 24 hodin

únor až duben 2017

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II v rozsahu 16 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do etiky práce v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

únor až duben 2017

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence (Rozvoj empatie, porozumění a sociální odpovědnosti) v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí (hněv, strach, stres) a psychická odolnost v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

únor až duben 2017 , č. 2016/1072-PC/PP

Muzikoterapie

únor až duben 2017