Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Certifikáty

Akreditace 2013/0671/PK

Pracovník v sociálních službách

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,53 MB |Počet stažení: 1383

Akreditace 28929/2015-1/699

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - kurz

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,33 MB |Počet stažení: 1492

Akreditace 69-017-M

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - zkouška z profesní kvalifikace

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 2,25 MB |Počet stažení: 1463

Akreditace 2014/0011-PC/PP

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,56 MB |Počet stažení: 1364

Akreditace 2014/0384-PC/PP

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,57 MB |Počet stažení: 1317

Akreditace 2015/0030-PC/SP

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,56 MB |Počet stažení: 1372

Akreditace 2015/0834-PC/SP/PP

Úvod do komunikace s konfliktním klientem

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,62 MB |Počet stažení: 1322

Akreditace 2015/0031-PC/SP/PP

Úvod do specifických potřeb seniorů

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,56 MB |Počet stažení: 1338

Akreditace 2014/0021-PC/SP/VP/PP

Úvod do etiky práce v pomáhajících profesích

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,56 MB |Počet stažení: 1314

Akreditace 2012/1563-PC/SP/PP

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,55 MB |Počet stažení: 1302

Akreditace 2013/0054-PC/SP/VP

Úvod do aktivizačních technik s využitím verbální komunikace

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,54 MB |Počet stažení: 1300

Akreditace 2014/0010-PC/PP

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,54 MB |Počet stažení: 1332

Akreditace 2014/0360-PC/PP

Problematika demence, Alzheimerova choroba

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,55 MB |Počet stažení: 1300

Akreditace 2013/0327-PC/SP/PP

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence (Rozvoj empatie, porozumění a sociální odpovědnosti)

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,56 MB |Počet stažení: 1276

Akreditace 2013/0326-PC/SP/PP

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí (hněv, strach, stres) a psychická odolnost

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,56 MB |Počet stažení: 1326

Akreditace 2013/0325-PC

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,55 MB |Počet stažení: 1288

Akreditace 2013/0052-PC/SP/PP

Úvod do arteterapie - základní kurz

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,53 MB |Počet stažení: 1318

Akreditace 2013/0053-PC/PP

Úvod do arteterapie - pokračující kurz se zaměřením na práci s vybranými skupinami klientů

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,56 MB |Počet stažení: 1287

Živnostenský list Anna Jakobová

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,63 MB |Počet stažení: 1344

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách FM

3.10.2022 - 30.11.2022 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Třinec

6.9.2021 - 21.10.2021 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

 

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

16.2.2022 - 9.5.2022 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

 

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

11.11.2021 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0030-PC/SP

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0834-PC/SP/PP

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0031-PC/SP/PP

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

září - říjen 2020 , č. 2016/1072-PC/PP

Základy a možnosti reminiscenční terapie v podmínkách praxe sociálních služeb

2.5., 3.5., 30.5. a 20.6.2019 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy bez akreditace:

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2012/1563-PC/SP/PP

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

ukončená akreditace , č. 2014/0010-PC/PP

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2014/0360-PC/PP

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence

ukončená akreditace , č. 2013/0327-PC/SP/PP

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí

ukončená akreditace , č. 2013/0326-PC/SP/PP

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2013/0325-PC

Muzikoterapie v rozsahu 6 hodin

neakreditovaný kurz