Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Certifikáty

Akreditace 2013/0671/PK

Pracovník v sociálních službách

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,53 MB |Počet stažení: 344

Akreditace 28929/2015-1/699

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - kurz

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,33 MB |Počet stažení: 353

Akreditace 69-017-M

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - zkouška z profesní kvalifikace

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 2,25 MB |Počet stažení: 335

Akreditace 2014/0011-PC/PP

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,56 MB |Počet stažení: 333

Akreditace 2014/0384-PC/PP

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,57 MB |Počet stažení: 279

Akreditace 2015/0030-PC/SP

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,56 MB |Počet stažení: 328

Akreditace 2015/0834-PC/SP/PP

Úvod do komunikace s konfliktním klientem

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,62 MB |Počet stažení: 289

Akreditace 2015/0031-PC/SP/PP

Úvod do specifických potřeb seniorů

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,56 MB |Počet stažení: 290

Akreditace 2014/0021-PC/SP/VP/PP

Úvod do etiky práce v pomáhajících profesích

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,56 MB |Počet stažení: 283

Akreditace 2012/1563-PC/SP/PP

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,55 MB |Počet stažení: 289

Akreditace 2013/0054-PC/SP/VP

Úvod do aktivizačních technik s využitím verbální komunikace

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,54 MB |Počet stažení: 294

Akreditace 2014/0010-PC/PP

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,54 MB |Počet stažení: 294

Akreditace 2014/0360-PC/PP

Problematika demence, Alzheimerova choroba

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,55 MB |Počet stažení: 268

Akreditace 2013/0327-PC/SP/PP

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence (Rozvoj empatie, porozumění a sociální odpovědnosti)

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,56 MB |Počet stažení: 273

Akreditace 2013/0326-PC/SP/PP

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí (hněv, strach, stres) a psychická odolnost

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,56 MB |Počet stažení: 294

Akreditace 2013/0325-PC

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,55 MB |Počet stažení: 283

Akreditace 2013/0052-PC/SP/PP

Úvod do arteterapie - základní kurz

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,53 MB |Počet stažení: 291

Akreditace 2013/0053-PC/PP

Úvod do arteterapie - pokračující kurz se zaměřením na práci s vybranými skupinami klientů

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,56 MB |Počet stažení: 280

Živnostenský list Anna Jakobová

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,63 MB |Počet stažení: 312

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV:

Pracovník v sociálních službách

8.10.2018 - 26.11.2018 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

8.10.2018 - 29.11.2018 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

14.6., 21.6., 26.6. a 27.6.2018 , dle NSK-69-017-M

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace v rozsahu 24 hodin

únor až duben 2017

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II v rozsahu 16 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do etiky práce v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

únor až duben 2017

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence (Rozvoj empatie, porozumění a sociální odpovědnosti) v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí (hněv, strach, stres) a psychická odolnost v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

únor až duben 2017 , č. 2016/1072-PC/PP

Muzikoterapie

únor až duben 2017