Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Zakladatelka

 

   PaedDr. Anna Jakobová, je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, s praxí diplomované zdravotní sestry.

   Má dlouhodobou praxi v oboru pedagogiky a zdravotnictví, v ucelené komplexní péči o děti po stránce výchovně-vzdělávací, diagnostické, zdravotní i sociální. Je zakladatelkou Speciální školy pro děti s více vadami včetně komplexní rehabilitační péče (ojedinělé v ČR) a Speciálně pedagogického centra pro tělesně postižené ve Frýdku-Místku. 

   Specializujeme se na odborné a rekvalifikační kurzy, školení a lektorskou činnost s celostátní platností. K této činnosti ji opravňuje akreditace, udělená MPSV a MŠMT ČR.

   Spolupracujeme s Úřady práce Moravskoslezského kraje, organizacemi a institucemi. Vzdělávací programy nabízíme také jednotlivým zájemcům déle než 15 let.   

   Lektorský tým má dlouholetou praxi ve školství, sociálních službách, zdravotnictví a v oboru vzdělávání dospělých. Převážná část lektorů má vysokoškolské vzdělání.

   Rádi bychom Vám touto nabídkou zajistili získání znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro poskytování trvale kvalitních sociálních služeb ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních slubách.

   Prostřednictvím dalšího odborného celoživotního vzdělávání pomůžeme zaměstnancům udržet si odbornou způsobilost k výkonu profese, zajistit prohloubení všeobecných i specifických znalostí.

 

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách FM

3.10.2022 - 30.11.2022 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Třinec

6.9.2021 - 21.10.2021 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

 

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

16.2.2022 - 9.5.2022 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

 

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

11.11.2021 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0030-PC/SP

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0834-PC/SP/PP

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0031-PC/SP/PP

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

září - říjen 2020 , č. 2016/1072-PC/PP

Základy a možnosti reminiscenční terapie v podmínkách praxe sociálních služeb

2.5., 3.5., 30.5. a 20.6.2019 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy bez akreditace:

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2012/1563-PC/SP/PP

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

ukončená akreditace , č. 2014/0010-PC/PP

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2014/0360-PC/PP

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence

ukončená akreditace , č. 2013/0327-PC/SP/PP

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí

ukončená akreditace , č. 2013/0326-PC/SP/PP

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2013/0325-PC

Muzikoterapie v rozsahu 6 hodin

neakreditovaný kurz