Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Zakladatelka

 

   PaedDr. Anna Jakobová, je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, s praxí diplomované zdravotní sestry.

   Má dlouhodobou praxi v oboru pedagogiky a zdravotnictví, v ucelené komplexní péči o děti po stránce výchovně-vzdělávací, diagnostické, zdravotní i sociální. Je zakladatelkou Speciální školy pro děti s více vadami včetně komplexní rehabilitační péče (ojedinělé v ČR) a Speciálně pedagogického centra pro tělesně postižené ve Frýdku-Místku. 

   Specializujeme se na odborné a rekvalifikační kurzy, školení a lektorskou činnost s celostátní platností. K této činnosti ji opravňuje akreditace, udělená MPSV a MŠMT ČR.

   Spolupracujeme s Úřady práce Moravskoslezského kraje, organizacemi a institucemi. Vzdělávací programy nabízíme také jednotlivým zájemcům déle než 15 let.   

   Lektorský tým má dlouholetou praxi ve školství, sociálních službách, zdravotnictví a v oboru vzdělávání dospělých. Převážná část lektorů má vysokoškolské vzdělání.

   Rádi bychom Vám touto nabídkou zajistili získání znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro poskytování trvale kvalitních sociálních služeb ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních slubách.

   Prostřednictvím dalšího odborného celoživotního vzdělávání pomůžeme zaměstnancům udržet si odbornou způsobilost k výkonu profese, zajistit prohloubení všeobecných i specifických znalostí.

 

Rekvalifikační kurzy s akreditací:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách FM

20.02.2023 - 26.04.2023

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Třinec

březen 2023

 

Vzdělávací kurzy s akreditací:

Úvod do problematiky nevhodného chování a jednání se seniory a handicapovanými, syndrom EAN

2023

 

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

březen, květen 2023

 

Chůva pro děti v dětské skupině

březen, duben, květen 2023

 

Rozdílová zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti v dětské skupině

02.02.2023, 02.03.2023, 06.04.2023

 

Podporujeme BanglaKids

Pošlete Bangladéšské dítě do školy

www.youtube.com/watch?v=ARbS_K0dLA4

Z našich projektů

13052010615.jpg