Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Zakladatelka

 

   PaedDr. Anna Jakobová, je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, s praxí diplomované zdravotní sestry.

   Má dlouhodobou praxi v oboru pedagogiky a zdravotnictví, v ucelené komplexní péči o děti po stránce výchovně-vzdělávací, diagnostické, zdravotní i sociální. Je zakladatelkou Speciální školy pro děti s více vadami včetně komplexní rehabilitační péče (ojedinělé v ČR) a Speciálně pedagogického centra pro tělesně postižené ve Frýdku-Místku. 

   Specializujeme se na odborné a rekvalifikační kurzy, školení a lektorskou činnost s celostátní platností. K této činnosti ji opravňuje akreditace, udělená MPSV a MŠMT ČR.

   Spolupracujeme s Úřady práce Moravskoslezského kraje, organizacemi a institucemi. Vzdělávací programy nabízíme také jednotlivým zájemcům déle než 15 let.   

   Lektorský tým má dlouholetou praxi ve školství, sociálních službách, zdravotnictví a v oboru vzdělávání dospělých. Převážná část lektorů má vysokoškolské vzdělání.

   Rádi bychom Vám touto nabídkou zajistili získání znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro poskytování trvale kvalitních sociálních služeb ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních slubách.

   Prostřednictvím dalšího odborného celoživotního vzdělávání pomůžeme zaměstnancům udržet si odbornou způsobilost k výkonu profese, zajistit prohloubení všeobecných i specifických znalostí.

 

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV:

Pracovník v sociálních službách

8.10.2018 - 26.11.2018 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

8.10.2018 - 29.11.2018 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

14.6., 21.6., 26.6. a 27.6.2018 , dle NSK-69-017-M

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace v rozsahu 24 hodin

únor až duben 2017

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II v rozsahu 16 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do etiky práce v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

únor až duben 2017

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence (Rozvoj empatie, porozumění a sociální odpovědnosti) v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí (hněv, strach, stres) a psychická odolnost v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

únor až duben 2017 , č. 2016/1072-PC/PP

Muzikoterapie

únor až duben 2017