Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Vítejte na našich stránkách

   Jsme připraveni pomoci Vám při rozvoji, rozšíření vědomostí a získání osvědčení o absolvování rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů.

   Celoživotní vzdělávání, kam patří mimo jiné také rekvalifikace, se stalo v dnešní době velkou výhodou. Mnohdy přímo nezbytností, jak si udržet pracovní místo, životní úroveň a především, jak získat další profesní uplatnění.

   Doba se rychle mění, stejně jako požadavky na trhu práce. Nezůstávejte pozadu. Rekvalifikujte se !

 

Nabízíme:

 

Zaměřujeme se na tyto rekvalifikační kurzy:

 • Pracovník v sociálních službách - MPSV č. A2017/0508-PK
 • Chůva pro děti do zahájení školní docházky - MŠMT č. 28929/2015-1/699

    

   Uchazeči mají možnost úhrady kurzu Úřadem práce ČR par. 109 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

   Žadatel o rekvalifikaci si může vybrat rekvalifikační kurz (vzdělavatele) z různých nabídek a zabezpečit si jej sám.

   Žádosti se podávájí na Referátě zaměstnanosti a poradenství Úřadu práce ČR, oddělení rekvalifikací. My vám následně potvrdíme formulář C " Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu", který následně odevzdáte zpět.

Kurzy jsou vhodné pro zájemce, kteří:

 • obtížně hledají pracovní uplatnění
 • jsou dlouhodobě nezaměstnaní
 • se zajímají o změnu profese
 • si chtějí zvýšit kvalifikaci absolvováním rekvalifikačního nebo jiného kurzu v rámci dalšího vzdělávání
 • si chtějí rozšířit své dosavadní vzdělání
 • budou pracovat samostatně na živnostenský list (viz. § 117 Zákona)

 

Výhody kurzů:

 • kvalifikování lektoři z dlouhodobou praxí
 • dostupné ceny kurzů pro všechny, možnost splátek
 • řízená praxe pod dohledem odboníků v sociálních a školských zařízeních

 

Formy výuky:

 • odpolední teoretické vyučování
 • kombinovaná forma
 • praxe převážně v dopoledních hodinách, nebo dle dohody

 

    

   Připravujeme pro Vás velice kvalitní a aktuální akreditované kurzy. Přípravě projektů věnujeme vždy maximální pozornost, stejně jako sestavení vysoce profesionálního lektorského týmu. Spolu s Vámi se budeme snažit vytvářet v kurzech přátelskou a vstřícnou atmosféru.

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách FM

3.10.2022 - 30.11.2022 , č. A2022/0084-PK v rozsahu 160 hodin

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Třinec

březen 2023 , č. A2022/0084-PK v rozsahu 160 hodin

 

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

16.2.2022 - 9.5.2022 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

 

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

11.11.2021 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0030-PC/SP

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0834-PC/SP/PP

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0031-PC/SP/PP

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

září - říjen 2020 , č. 2016/1072-PC/PP

Základy a možnosti reminiscenční terapie v podmínkách praxe sociálních služeb

2.5., 3.5., 30.5. a 20.6.2019 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy bez akreditace:

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2012/1563-PC/SP/PP

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

ukončená akreditace , č. 2014/0010-PC/PP

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2014/0360-PC/PP

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence

ukončená akreditace , č. 2013/0327-PC/SP/PP

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí

ukončená akreditace , č. 2013/0326-PC/SP/PP

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2013/0325-PC

Muzikoterapie v rozsahu 6 hodin

neakreditovaný kurz