Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Přihlášky a letáky

Pracovník v sociálních službách v rozsahu 160 hodin

13.9.2018 |Typ: PDF |Velikost: 144,95 kB |Počet stažení: 1192

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

13.9.2018 |Typ: PDF |Velikost: 155,88 kB |Počet stažení: 1474

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava

11.8.2017 |Typ: PDF |Velikost: 157,4 kB |Počet stažení: 1052

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 148,54 kB |Počet stažení: 1200

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II nástavbo

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 155,31 kB |Počet stažení: 1062

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 210,66 kB |Počet stažení: 708

Úvod do základů komunikace s konfliktním klientem

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 210,63 kB |Počet stažení: 971

Úvod do etiky páce v pomáhajících profesích

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 156,89 kB |Počet stažení: 976

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinc

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 156,57 kB |Počet stažení: 962

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 156,15 kB |Počet stažení: 973

Problematika demence, Alzheimerova choroba

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 155,14 kB |Počet stažení: 951

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 157,73 kB |Počet stažení: 964

Úvod do emoční inteligence, zvládání negativích emocí a psychyc

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 158,02 kB |Počet stažení: 995

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 157,19 kB |Počet stažení: 1115

Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 221,65 kB |Počet stažení: 1005

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra

28.9.2015 |Typ: PDF |Velikost: 148,32 kB |Počet stažení: 902

Muzikoterapie

15.1.2015 |Typ: PDF |Velikost: 114,13 kB |Počet stažení: 1035

Závazná přihláška formát .pdf

18.7.2016 |Typ: PDF |Velikost: 105,58 kB |Počet stažení: 906

Závazná přihláška formát .xls

18.7.2016 |Typ: Open XML |Velikost: 15,22 kB |Počet stažení: 752

Formulář C

Formulář C  "Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu"

11.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 294,47 kB |Počet stažení: 388

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV:

Pracovník v sociálních službách

8.10.2018 - 26.11.2018 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

8.10.2018 - 29.11.2018 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

14.6., 21.6., 26.6. a 27.6.2018 , dle NSK-69-017-M

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace v rozsahu 24 hodin

únor až duben 2017

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II v rozsahu 16 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do etiky práce v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

únor až duben 2017

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence (Rozvoj empatie, porozumění a sociální odpovědnosti) v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí (hněv, strach, stres) a psychická odolnost v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

únor až duben 2017 , č. 2016/1072-PC/PP

Muzikoterapie

únor až duben 2017