Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Přihlášky a letáky

Leták ADHD

Problematika včasného a komplexního přístupu k dětem a žákům s poruchami ADHD

27. 8. 2020 |Typ: PDF |Velikost: 302,99 kB |Počet stažení: 1071

Leták Autismus

Problematika včasného, komplexního působení na jedince s poruchami autistického spektra

27. 8. 2020 |Typ: PDF |Velikost: 221,44 kB |Počet stažení: 1001

Leták pracovník v sociálních službách

3. 7. 2022 |Typ: PDF |Velikost: 217,44 kB |Počet stažení: 2584

Leták pracovník v sociálních službách - Charita Třinec

29. 7. 2021 |Typ: PDF |Velikost: 213,86 kB |Počet stažení: 628

Leták chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

12. 1. 2022 |Typ: PDF |Velikost: 229,07 kB |Počet stažení: 3085

Přihláška ke zkoušce Chůva pro děti formát .pdf

22. 1. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 232,74 kB |Počet stažení: 2175

Přihláška ke zkoušce Chůva pro děti formát .xls

22. 1. 2019 |Typ: MS Excel |Velikost: 15,37 kB |Počet stažení: 1094

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace

31. 1. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 148,54 kB |Počet stažení: 2441

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II nástavbo

31. 1. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 155,31 kB |Počet stažení: 2275

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb

31. 1. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 210,66 kB |Počet stažení: 1801

Úvod do základů komunikace s konfliktním klientem

31. 1. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 210,63 kB |Počet stažení: 2165

Úvod do etiky páce v pomáhajících profesích

31. 1. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 156,89 kB |Počet stažení: 2286

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinc

31. 1. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 156,57 kB |Počet stažení: 2117

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba

31. 1. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 156,15 kB |Počet stažení: 2072

Problematika demence, Alzheimerova choroba

31. 1. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 155,14 kB |Počet stažení: 2077

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence

31. 1. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 157,73 kB |Počet stažení: 2127

Úvod do emoční inteligence, zvládání negativích emocí a psychyc

31. 1. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 158,02 kB |Počet stažení: 2137

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích

31. 1. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 157,19 kB |Počet stažení: 2338

Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů

31. 1. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 221,65 kB |Počet stažení: 2199

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra

27. 8. 2020 |Typ: PDF |Velikost: 221,44 kB |Počet stažení: 2149

Muzikoterapie

15. 1. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 114,13 kB |Počet stažení: 2231

Závazná přihláška formát .pdf

14. 1. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 187,24 kB |Počet stažení: 2519

Závazná přihláška formát .xls

14. 1. 2019 |Typ: MS Excel |Velikost: 15,23 kB |Počet stažení: 2194

Formulář C

Formulář C  "Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu"

11. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 294,47 kB |Počet stažení: 1784

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách FM

3.10.2022 - 30.11.2022 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Třinec

6.9.2021 - 21.10.2021 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

 

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

16.2.2022 - 9.5.2022 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

 

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

11.11.2021 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0030-PC/SP

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0834-PC/SP/PP

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0031-PC/SP/PP

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

září - říjen 2020 , č. 2016/1072-PC/PP

Základy a možnosti reminiscenční terapie v podmínkách praxe sociálních služeb

2.5., 3.5., 30.5. a 20.6.2019 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy bez akreditace:

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2012/1563-PC/SP/PP

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

ukončená akreditace , č. 2014/0010-PC/PP

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2014/0360-PC/PP

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence

ukončená akreditace , č. 2013/0327-PC/SP/PP

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí

ukončená akreditace , č. 2013/0326-PC/SP/PP

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2013/0325-PC

Muzikoterapie v rozsahu 6 hodin

neakreditovaný kurz