Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Přihlášky a letáky

Pracovník v sociálních službách v rozsahu 160 hodin

14.11.2017 |Typ: PDF |Velikost: 147,07 kB |Počet stažení: 1011

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

14.11.2017 |Typ: PDF |Velikost: 157,1 kB |Počet stažení: 1054

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava

11.8.2017 |Typ: PDF |Velikost: 157,4 kB |Počet stažení: 915

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 148,54 kB |Počet stažení: 1022

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II nástavbo

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 155,31 kB |Počet stažení: 919

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 210,66 kB |Počet stažení: 571

Úvod do základů komunikace s konfliktním klientem

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 210,63 kB |Počet stažení: 804

Úvod do etiky páce v pomáhajících profesích

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 156,89 kB |Počet stažení: 811

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinc

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 156,57 kB |Počet stažení: 796

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 156,15 kB |Počet stažení: 824

Problematika demence, Alzheimerova choroba

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 155,14 kB |Počet stažení: 798

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 157,73 kB |Počet stažení: 823

Úvod do emoční inteligence, zvládání negativích emocí a psychyc

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 158,02 kB |Počet stažení: 810

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 157,19 kB |Počet stažení: 844

Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 221,65 kB |Počet stažení: 843

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra

28.9.2015 |Typ: PDF |Velikost: 148,32 kB |Počet stažení: 737

Muzikoterapie

15.1.2015 |Typ: PDF |Velikost: 114,13 kB |Počet stažení: 871

Závazná přihláška formát .pdf

18.7.2016 |Typ: PDF |Velikost: 105,58 kB |Počet stažení: 578

Závazná přihláška formát .xls

18.7.2016 |Typ: Open XML |Velikost: 15,22 kB |Počet stažení: 473

Formulář C

Formulář C  "Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu"

11.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 294,47 kB |Počet stažení: 240

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV:

Pracovník v sociálních službách

19.2.2018 - 24.4.2018 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

12.2.2018 - 4.4.2018 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

31.8., 23.11., 28.11., 5.12. a 7.12.2017 , dle NSK-69-017-M

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace v rozsahu 24 hodin

únor až duben 2017

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II v rozsahu 16 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do etiky práce v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

únor až duben 2017

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence (Rozvoj empatie, porozumění a sociální odpovědnosti) v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí (hněv, strach, stres) a psychická odolnost v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

únor až duben 2017 , č. 2016/1072-PC/PP

Muzikoterapie

únor až duben 2017