Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Přihlášky a letáky

Pracovník v sociálních službách v rozsahu 160 hodin

7.3.2019 |Typ: PDF |Velikost: 146,64 kB |Počet stažení: 1273

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

10.1.2019 |Typ: PDF |Velikost: 157,44 kB |Počet stažení: 1577

Přihláška ke zkoušce Chůva pro děti formát .pdf

22.1.2019 |Typ: PDF |Velikost: 232,74 kB |Počet stažení: 1108

Přihláška ke zkoušce Chůva pro děti formát .xls

22.1.2019 |Typ: Open XML |Velikost: 15,37 kB |Počet stažení: 34

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 148,54 kB |Počet stažení: 1259

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II nástavbo

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 155,31 kB |Počet stažení: 1118

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 210,66 kB |Počet stažení: 754

Úvod do základů komunikace s konfliktním klientem

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 210,63 kB |Počet stažení: 1033

Úvod do etiky páce v pomáhajících profesích

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 156,89 kB |Počet stažení: 1026

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinc

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 156,57 kB |Počet stažení: 1019

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 156,15 kB |Počet stažení: 1021

Problematika demence, Alzheimerova choroba

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 155,14 kB |Počet stažení: 1001

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 157,73 kB |Počet stažení: 1015

Úvod do emoční inteligence, zvládání negativích emocí a psychyc

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 158,02 kB |Počet stažení: 1044

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 157,19 kB |Počet stažení: 1177

Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů

31.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 221,65 kB |Počet stažení: 1066

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra

28.9.2015 |Typ: PDF |Velikost: 148,32 kB |Počet stažení: 965

Muzikoterapie

15.1.2015 |Typ: PDF |Velikost: 114,13 kB |Počet stažení: 1090

Závazná přihláška formát .pdf

14.1.2019 |Typ: PDF |Velikost: 187,24 kB |Počet stažení: 1051

Závazná přihláška formát .xls

14.1.2019 |Typ: Open XML |Velikost: 15,23 kB |Počet stažení: 865

Formulář C

Formulář C  "Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu"

11.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 294,47 kB |Počet stažení: 451

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV

Pracovník v sociálních službách

24.4.2019 - 24.6.2019 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

 

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

4.3.2019 - 30.4.2019 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

 

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

2.5., 3.5., 30.5. a 20.6.2019 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0030-PC/SP

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0834-PC/SP/PP

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0031-PC/SP/PP

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

únor až květen 2019 , č. 2016/1072-PC/PP

Základy a možnosti reminiscenční terapie v podmínkách praxe sociálních služeb

2.5., 3.5., 30.5. a 20.6.2019 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy bez akreditace:

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2012/1563-PC/SP/PP

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

ukončená akreditace , č. 2014/0010-PC/PP

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2014/0360-PC/PP

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence

ukončená akreditace , č. 2013/0327-PC/SP/PP

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí

ukončená akreditace , č. 2013/0326-PC/SP/PP

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2013/0325-PC

Muzikoterapie v rozsahu 6 hodin

neakreditovaný kurz