Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Nová příležitost k pracovnímu uplatnění "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

O uplatnění:

   Zkouška ke kvalifikované profesi "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)". Národní soustava umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti a dovednosti, aby složil zkoušku k této profesi. Na základě rozhodnutí o autorizaci č.2016/25 PaedDr. Anně Jakobové k provádění zkoušek odborné způsobilosti a k vydávání osvědčení pro výše uvedenou profesní kvalifikaci udělené MPSV ze dne 27.4.2016, je možné osvědčení chůvy získat.

K žadateli:

   Žadatelem o vykonání zkoušky může být každá fyzická, zdravotně způsobilá osoba, starší 18 let bez logopedické vady, která získala minimálně základní vzdělání nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost. Zkouška z profesní kvalifikace mimo jiné opravňuje absolventa k vázané živnosti "Péče o dítě do 3 let v denním režimu" (dle zákona 179/2006 Sb). Uplatnění absolventů je také v hlídacích agenturách jako kvalifikované chůvy, jeslích, mateřských centrech, dětských skupinách, firemních a státních školkách.

Info:

   V rámci přijetí novely školského zákona bude možné v mateřských školách přijímat děti mladších 3 let. Mateřské školy mají možnost využívat operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání".

Obsahová náplň zkoušky:

 • dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • poskytování první pomoci dítěti / dětem
 • péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • vedení dítěte k hygieneckým návykům
 • uplatňování zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte / děti
 • řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko - psychologického hlediska
 • uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Pokyny k realizaci zkoušky:

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-1391

   pozn. každé téma je možné si rozkliknout

Přihláška ke zkoušce:

Vstupní požadavky:

 • dovršení věku 18 let, zdravotní způsobilost, bez logopedické vady

Místo konání zkoušky:

 • adresa sídla konání zkoušky:
 • Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek

 • místo konání zkoušky:
 • elokované pracoviště Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek-Místek

Ukončení zkoušky:

 • osvědčení o získání profesní kvalifikace

Cena zkoušky:

 • 5 500,- Kč
 • dle dohody nabízíme přípravný kurz první pomoci ke zkoušce za symbolickou cenu 500,- Kč

Způsob platby:

 • převodem na účet u ČSOB 213596581/0300
 • platba v hotovosti

Kontakt: 

PaedDr. Anna Jakobová
Františka Prokopa 196
Frýdek-Místek, Chlebovice, 739 42
Telefon: +420 595 174 336
Mobil: +420 732 349 654
Email: anna.jakobova@vzdelavaci-kurzy.eu
Web: www.vzdelavaci-kurzy.eu

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV:

Pracovník v sociálních službách

8.10.2018 - 26.11.2018 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

8.10.2018 - 29.11.2018 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

14.6., 21.6., 26.6. a 27.6.2018 , dle NSK-69-017-M

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace v rozsahu 24 hodin

únor až duben 2017

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II v rozsahu 16 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do etiky práce v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

únor až duben 2017

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence (Rozvoj empatie, porozumění a sociální odpovědnosti) v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí (hněv, strach, stres) a psychická odolnost v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

únor až duben 2017 , č. 2016/1072-PC/PP

Muzikoterapie

únor až duben 2017