Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Nová příležitost k pracovnímu uplatnění "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

O uplatnění:

   Zkouška ke kvalifikované profesi "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)". Národní soustava umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti a dovednosti, aby složil zkoušku k této profesi. Na základě rozhodnutí o autorizaci č.2016/25 PaedDr. Anně Jakobové k provádění zkoušek odborné způsobilosti a k vydávání osvědčení pro výše uvedenou profesní kvalifikaci udělené MPSV ze dne 27.4.2016, je možné osvědčení chůvy získat.

K žadateli:

   Žadatelem o vykonání zkoušky může být každá fyzická, zdravotně způsobilá osoba, starší 18 let bez logopedické vady, která získala minimálně základní vzdělání nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost. Zkouška z profesní kvalifikace mimo jiné opravňuje absolventa k vázané živnosti "Péče o dítě do 3 let v denním režimu" (dle zákona 179/2006 Sb). Uplatnění absolventů je také v hlídacích agenturách jako kvalifikované chůvy, jeslích, mateřských centrech, dětských skupinách, firemních a státních školkách.

Info:

   V rámci přijetí novely školského zákona bude možné v mateřských školách přijímat děti mladších 3 let. Mateřské školy mají možnost využívat operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání".

Obsahová náplň zkoušky:

 • dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • poskytování první pomoci dítěti / dětem
 • péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • vedení dítěte k hygieneckým návykům
 • uplatňování zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte / děti
 • řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko - psychologického hlediska
 • uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Pokyny k realizaci zkoušky:

   pozn. každé téma je možné si rozkliknout

Přihláška ke zkoušce:

 • Přihláška ve formátu .pdf
 • Přihláška ve formátu .xls

Vstupní požadavky:

 • dovršení věku 18 let, zdravotní způsobilost, bez logopedické vady

Místo konání zkoušky:

 • adresa sídla konání zkoušky:
 • Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek

 • místo konání zkoušky:
 • elokované pracoviště Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek-Místek

Ukončení zkoušky:

 • osvědčení o získání profesní kvalifikace

Cena zkoušky:

 • 5 500,- Kč
 • dle dohody nabízíme přípravný kurz první pomoci ke zkoušce za symbolickou cenu 500,- Kč

Způsob platby:

 • převodem na účet u ČSOB 213596581/0300
 • platba v hotovosti

Kontakt: 

PaedDr. Anna Jakobová
Františka Prokopa 196
Frýdek-Místek, Chlebovice, 739 42
Telefon: +420 595 174 336
Mobil: +420 732 349 654
Web: www.vzdelavaci-kurzy.eu

Rekvalifikační kurzy s akreditací:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách FM

19.02.2024 - 25.04.2024

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Třinec

březen 2023

 

Vzdělávací kurzy s akreditací:

Úvod do problematiky nevhodného chování a jednání se seniory a handicapovanými, syndrom EAN

2023

 

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

březen, květen 2023

 

Chůva pro děti v dětské skupině

22.02.2024

 

Rozdílová zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti v dětské skupině

02.02.2023, 02.03.2023, 06.04.2023

 

Podporujeme BanglaKids

Pošlete Bangladéšské dítě do školy

www.youtube.com/watch?v=ARbS_K0dLA4

Z našich projektů

14052010618.jpg