Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Chůva pro děti do zahájení školní docházky (69-017-M)

   Nabízíme rekvalifikační kurz MŠMT č. 28929/2015-1/699, který bude ukončen zkouškou profesní kvalifikace s celostátní platností včetně zemí EU. Rozsah kurzu je 92 hodin teorie a 68 hodin praxe. Na zkoušku profesní kvalifikace se lze přihlásit i samostatně.

   Cílem akreditovaného programu je připravit kvalifikované pracovníky v péči o děti. Mohou zakládat soukromé nebo firemní školky, pracovat v mateřských školách, miniškolkách, které zřizují buď firmy, obce nebo občanská sdružení.

Obsahová náplň kurzu:

 • dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • poskytování první pomoci dítěti / dětem
 • péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • vedení dítěte k hygieneckým návykům
 • uplatňování zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte / děti
 • řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko - psychologického hlediska
 • uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Vstupní požadavky:

 • dovršení věku 20 let, zdravotní způsobilost, bez logopedické vady, ukončené střední vzdělání (výuční list)

Místo konání kurzu:

 • adresa sídla výuky kurzu:
 • Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek

 • místo výuky kurzu:
 • elokované pracoviště Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek-Místek

Výuka: 

 • odpolední vyučování

Odborně řízená praxe:

 • v dopoledních hodinách

Vyučující:

 • psychologové, pedagogové, sociolog, odborný zdravotnický personál

Ukončení kurzu:

 • potvrzení o účasti v rekvalifikačním kurzu
 • osvědčení o získání profesní kvalifikace

Cena kurzu:

 • 11 990,- Kč

Způsob platby:

 • převodem na účet u ČSOB 213596581/0300
 • platba v hotovosti
 • možnost tří splátek

   Pro uchazeče o zaměstnání registrované v evidenci Úřadu práce ČR je rekvalifikační kurz zdarma, po splnění daných kritérií.

Kontakt: 

PaedDr. Anna Jakobová
Františka Prokopa 196
Frýdek-Místek, Chlebovice, 739 42
Telefon: +420 595 174 336
Mobil: +420 732 349 654
Web: www.vzdelavaci-kurzy.eu

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách FM

3.10.2022 - 30.11.2022 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Třinec

6.9.2021 - 21.10.2021 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

 

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

16.2.2022 - 9.5.2022 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

 

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

11.11.2021 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0030-PC/SP

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0834-PC/SP/PP

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0031-PC/SP/PP

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

září - říjen 2020 , č. 2016/1072-PC/PP

Základy a možnosti reminiscenční terapie v podmínkách praxe sociálních služeb

2.5., 3.5., 30.5. a 20.6.2019 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy bez akreditace:

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2012/1563-PC/SP/PP

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

ukončená akreditace , č. 2014/0010-PC/PP

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2014/0360-PC/PP

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence

ukončená akreditace , č. 2013/0327-PC/SP/PP

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí

ukončená akreditace , č. 2013/0326-PC/SP/PP

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2013/0325-PC

Muzikoterapie v rozsahu 6 hodin

neakreditovaný kurz