Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Pracovník v sociálních službách v rozsahu 160 hodin

   Nabízíme rekvalifikační kurz MPSV č. A2017/0508-PK, který bude ukončen závěrečnou zkouškou s vydáním osvědčení s celostátní. Rozsah kurzu je 112 hodin teorie a 48 hodin praxe.

Získáte vědomosti z těchto oblastí:

 • sociologie společnosti a rodiny
 • psychologie a psychopatologie
 • pedagogiky
 • gerontologie
 • teorie první pomoci a první pomoc
 • somatopedie a komplexní rekondice
 • hygieny, výživy a základů epidemiologie
 • základů právního povědomí a etiky

Možnosti uplatnění absolventů:

 • v přímé obslužné péči v ambulantních nebo pobytových zařízeních
 • v pečovatelské činnosti u osob s fyzickými a psychickými obtížemi, spoluúčasti při zajišťování sociální pomoci
 • při práci s jedinci s postižením v rodinách, chráněných pracovištích a bydlení
 • v soukromých agenturách a občanských společnostech
 • jako samostatný pracovník (práce na živnostenský list)
 • péče o osobu blízkou
 • azylové domy, nízko - prahová zařízení, volno - časové aktivity klientů

 

Vstupní požadavky:

 • dovršení věku 18 let, zdravotní způsobilost

Místo konání kurzu:

 • adresa sídla výuky kurzu:
 • Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek

 • místo výuky kurzu:
 • elokované pracoviště Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek-Místek

Výuka: 

 • Po, St, Čt od 13:15-17:45 hod

Odborně řízená praxe:

 • v zařízeních sociální péče

Vyučující:

 • psychologové, pedagogové, odborný zdravotnický personál

Ukončení kurzu:

 • závěrečnou zkouškou s vydáním osvědčení s celostátní platností

Cena kurzu:

 • 10 658,- Kč

Způsob platby:

 • převodem na účet u ČSOB 213596581/0300
 • platba v hotovosti
 • možnost tří splátek

   Pro uchazeče o zaměstnání registrované v evidenci Úřadu práce ČR je rekvalifikační kurz zdarma, po splnění daných kritérií.

Kontakt: 

PaedDr. Anna Jakobová
Františka Prokopa 196
Frýdek-Místek, Chlebovice, 739 42
Telefon: +420 595 174 336
Mobil: +420 732 349 654
Email: anna.jakobova@vzdelavaci-kurzy.eu
Web: www.vzdelavaci-kurzy.eu

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV:

Pracovník v sociálních službách

8.10.2018 - 26.11.2018 , č. A2017/0508-PK v rozsahu 160 hodin

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

8.10.2018 - 29.11.2018 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

14.6., 21.6., 26.6. a 27.6.2018 , dle NSK-69-017-M

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace v rozsahu 24 hodin

únor až duben 2017

Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II v rozsahu 16 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do etiky práce v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

únor až duben 2017

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence (Rozvoj empatie, porozumění a sociální odpovědnosti) v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí (hněv, strach, stres) a psychická odolnost v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

únor až duben 2017

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

únor až duben 2017 , č. 2016/1072-PC/PP

Muzikoterapie

únor až duben 2017