Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, PERVAZIVNÍMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI

 

Akreditovaný kurz MPSV č. 2011/ 0853- PC/ SP

 

Cíle vzdělávacího programu:

  • proškolení v oblasti péče o klienty s poruchou autistického spektra
  • znalost změn u těchto klientů v oblasti motoriky, kognitivních, řečových, volních a citových funkcí
  • změny a projevy sociálních vztahů u těchto jedinců
  • efektivní komunikace pracovníků v soc. službách při zvládání krizových situací
  • znalost nástrojů pro rozvoj, vzdělávání a sociálních dovedností klientů


Místo konání kurzu:  Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek–Místek

Délka kurzu: 16 hodin

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu:  jakobova4@seznam.cz

Další informace na tel.:  732 349 654

Vyučující: vysokoškolsky kvalifikovaní odborníci s praxí v oboru

 

Cena:   1640,- kč

 

Nejbližší termín konání kurzu:

Rekvalifikační kurzy s akreditací MPSV

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách FM

3.10.2022 - 30.11.2022 , č. A2022/0084-PK v rozsahu 160 hodin

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Třinec

březen 2023 , č. A2022/0084-PK v rozsahu 160 hodin

 

Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

16.2.2022 - 9.5.2022 , č. 28929/2015-1/699 v rozsahu 160 hodin

 

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

11.11.2021 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy s akreditací MPSV:

Úvod do komunikace s klientem sociálních služeb v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0030-PC/SP

Úvod do komunikace s konfliktním klientem v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0834-PC/SP/PP

Úvod do specifických potřeb seniorů v rozsahu 8 hodin

únor až květen 2019 , č. 2015/0031-PC/SP/PP

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, pervazivními vývojovými poruchami

září - říjen 2020 , č. 2016/1072-PC/PP

Základy a možnosti reminiscenční terapie v podmínkách praxe sociálních služeb

2.5., 3.5., 30.5. a 20.6.2019 , dle NSK-69-017-M

 

Vzdělávací kurzy bez akreditace:

Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2012/1563-PC/SP/PP

Úvod do problematiky demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 14 hodin

ukončená akreditace , č. 2014/0010-PC/PP

Problematika demence, Alzheimerova choroba v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2014/0360-PC/PP

Úvod do emoční inteligence, jak získat emoční kompetence

ukončená akreditace , č. 2013/0327-PC/SP/PP

Úvod do emoční inteligence. Zvládání negativních emocí

ukončená akreditace , č. 2013/0326-PC/SP/PP

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin

ukončená akreditace , č. 2013/0325-PC

Muzikoterapie v rozsahu 6 hodin

neakreditovaný kurz