Svět je třeba nazírati více srdcem než rozumem

Antoine de Saint-Exupéry

Vítejte

Specifika práce s jedinci s poruchami autistického spektra, PERVAZIVNÍMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI

 

Akreditovaný kurz MPSV č. 2011/ 0853- PC/ SP

 

Cíle vzdělávacího programu:

  • proškolení v oblasti péče o klienty s poruchou autistického spektra
  • znalost změn u těchto klientů v oblasti motoriky, kognitivních, řečových, volních a citových funkcí
  • změny a projevy sociálních vztahů u těchto jedinců
  • efektivní komunikace pracovníků v soc. službách při zvládání krizových situací
  • znalost nástrojů pro rozvoj, vzdělávání a sociálních dovedností klientů


Místo konání kurzu:  Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek–Místek

Délka kurzu: 16 hodin

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu:  jakobova4@seznam.cz

Další informace na tel.:  732 349 654

Vyučující: vysokoškolsky kvalifikovaní odborníci s praxí v oboru

 

Cena:   1640,- kč

 

Nejbližší termín konání kurzu:

Rekvalifikační kurzy s akreditací:

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách FM

19.02.2024 - 25.04.2024

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Třinec

březen 2023

 

Vzdělávací kurzy s akreditací:

Úvod do problematiky nevhodného chování a jednání se seniory a handicapovanými, syndrom EAN

2023

 

Zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

březen, květen 2023

 

Chůva pro děti v dětské skupině

22.02.2024

 

Rozdílová zkouška z profesní kvalifikace:

Chůva pro děti v dětské skupině

02.02.2023, 02.03.2023, 06.04.2023

 

Podporujeme BanglaKids

Pošlete Bangladéšské dítě do školy

www.youtube.com/watch?v=ARbS_K0dLA4

Z našich projektů

14052010619.jpg